-

Een bezoek aan Logne samenvatten ?
Een hele inventaris !

Het kasteel van Logne, dat is een hectare van ruïnes en onderaardse ruimtes op de top van een steile heuvel tussen de vallei van de Ourthe en die van de Lembrée. Een ideale schuilplaats sinds mensenheugenis… De ontdekking van enkele vuurstenen uit de prehistorie getuigt van het verre verleden van Logne.

In de 5de eeuw maakt de site deel uit van de verdediging van het Romeinse gebied tegen de aanvallen van Germaanse volkeren. In de 9de eeuw brengen de monniken van Stavelot er de relikwieën van Sint-Remacle in veiligheid tijdens de invallen van de Noormannen. In de 11de eeuw bevindt Logne zich in het hart van de domeinen van de abdij, waarvan het het voornaamste fort wordt. In 1138 laat de abt Wibald, een uitzonderlijke mecenas en raadgever van meerdere Germaanse keizers, het geheel restaureren. Logne beleeft zijn hoogtepunt.

Maar de eeuwen gaan voorbij. In 1427 kent het klooster een belangrijke financiële en spirituele crisis. Abt Jean Godeschalc de Gueuzaine staat het kasteel en de gronden die er van afhangen af aan de familie "de la Marck". Deze laatste mengt zich in de verscheidene oorlogen tussen Frankrijk en Bourgondië, en krijgt al snel een slechte reputatie. Verscheidene leden van de familie krijgen de bijnaam "Sangliers des Ardennes" (of "Everzwijnen van de Ardennen"). Enkele leden onderscheiden zich nog van de anderen zoals "Robert le Diable" (of "Robert de Duivel"), en "Jeannot le Bâtard" (of "Jeannot de Bastaard"). Logne ligt op enkele uren te paard van Luik, en wordt een ideale basis voor krachtige uitvallen naar de Ardennen of naar het prinsbisdom van Luik. In het begin van de 16de eeuw krijgt het kasteel een nieuwe inrichting, ontworpen in functie van de kruitartillerie die op dat moment volop aan het evolueren is. De burcht wordt volledig anders ingericht, en wordt een "modern" fort… voor slechts enkele jaren. Want op 1 mei 1521 wordt de burcht ingenomen, na een gewelddadig beleg, en ontmanteld op bevel van de keizer Karel V. De soldeniers die deel uitmaakten van het garnizoen, en die niet omgekomen waren tijdens het beleg, worden opgehangen "à ung arbre" of "aan een boom" (oud-Frans).

De site wordt later geplunderd en vergeten, en wordt ook gebruikt als steengroeve. Vanaf 1897 wordt hij opgegraven dankzij de doorzettingskracht van zijn eigenaar, Auguste Dupont. De werken die meer dan 100 jaar geleden zijn begonnen, zijn nog ver van klaar. Onder de directie van het "Domaine de Palogne" of het "Domein van Palogne", de Provincie Luik en de "Direction de l'Archéologie du Service Public de Wallonie" of de "Directie Archeologie van de Openbare Diensten van Wallonië" worden ze verdergezet.

Hoofdmuur in 1900

 

 

De burcht in 1521

Reconstructie van de burcht in 1521 (Tekening P. Moray)

Plattegrond van de burcht

Plattegrond van de Burcht
1. Hoofdgracht - 2. Stallen - 3. Toilet - 4. Ingang van de onderaardse gang - 5. Zaal van de Gouden Geit - 6. "Moineau" - 7. Kazemat - 8. Noordoostelijke muur - 9. Hoofdplein - 10. Waterput - 11. Zuidoostelijke terras - 12. Bolwerk.