U

De oorsprong van Logne en de Merovingische periode

In 1938 wordt de Merovingische begraafplaats toevallig ontdekt, maar ze wordt niet onmiddellijk erkend alsdusdanig. Er waren enkel een paar graven geopend door een wegwerker uit het dorp die stenen zocht om een weg te herstellen. Op basis van de verzamelde voorwerpen beeldde men zich in dat men de funeraire bijgiften van een grote Frankische chef had gevonden. De Franken waren een Germaans volk dat zich vestigde in het Westelijke Romeinse Rijk terwijl dit laatste aan het uiteenvallen was. Veertig jaar later bracht nieuw onderzoek een veel belangrijker geheel aan het licht : 190 graven uit een periode die gaat van het begin van de 5de eeuw tot het midden van de 7de eeuw. Het gaat om het einde van het Late Romeinse Keizerrijk en de eerste eeuwen van de Middeleeuwen, ook wel de Merovingische periode genoemd.

De ontdekking van de site van Vieuxville is uitzonderlijk om verschillende redenen.

Het gaat om één van de oudste Merovingische begraafplaatsen van Wallonië, met zijn oorsprong in de Oudheid, en waarschijnlijk in verband met een militaire bezetting van Logne door Germaanse troepen die belast waren met de bescherming van de grenzen van het Romeinse Rijk.

Maar het is ook een unieke en niet te missen collectie in Wallonië met wapens, juwelen, aardewerk en vooral glaswerk. Er zijn 70 glazen voorwerpen in Vieuxville gevonden. Ze zijn op zijn minst 1400 jaar oud !

Let op : de reconstructie van verscheidene graven, het huis uit de 6de eeuw, de volledig vernieuwde presentatie...

G

G

Merovingische krijger van de 6de eeuw - Tekening Benoît Clarys - Copyright Domaine de Palogne
Krijger van de 6de eeuw - Tekening B. Clarys

G

drinkhoorn van de 5de eeuw - Foto Guy Focant - Copyright SPW
Drinkhoorn, 5de eeuw - Foto G.Focant - SPW

G

Burchtmuseum van Logne - Zaal met gereconstrueerde graven
Museum van Logne - Reconstructie van graven