U

Het dagelijkse leven in de Middeleeuwen

Van 1990 tot 2003 werd de put onderzocht door middel van een op zijn minst uitzonderlijke opgraving. Sinds meer dan 480 jaar was de pijp van de put, die in de rotsen uitgehouwen is tot op het niveau van de rivier, volledig gedempt. Ongeveer 235 kubieke meter puin moest omhooggehaald worden uit de put die 2m50 doorsnee heeft en 56 m diep is ! Vervolgens werd dit puin gesorteerd en onderzocht : een lang en soms ontmoedigend werk !

Maar op de diepte van 48 m bereikten de opgravers eindelijk hun beloning : de overblijfselen van een grote, houten liftmachine, die diende om de wateremmers naar boven te halen ! En nog dieper werden honderden voorwerpen gevonden, die getuigen van het dagelijkse leven in het kasteel. Ze zijn dikwijls nog in een goede staat, vooral de houten voorwerpen : kommetjes, nappen, wapens met hun handvaten, lederen schoenen, en aardewerk (dat heel nauwkeurig gerestaureerd is) …

In het museum vinden deze voorwerpen hun betekenis terug in een reconstructie van een Middeleeuwse tafel en een schouw. Er wordt eveneens een film over de opgravingen vertoond (15 min.).

Op de verdieping van het museum vervolledigen de zalen over de Merovingische begraafplaats van Vieuxville het beeld over het middeleeuwse verleden van Logne.

Voor schoolgroepen of groepen kinderen bestaan er animaties in het kader van het museum : middeleeuwse keuken, bouw van een katapult, confectie van wapenschilden, middeleeuwse maaltijden, … (op reservatie)

G

Lansknecht, soldenier van het begin van de 16de eeuw - Tekening Benoît Clarys - Copyright Domaine de Palogne
Lansknecht van het begin van de 16de eeuw Tekening B. Clarys

G

Zonnewijzer - Foto Benoît Wéry - Copyright Domaine de Palogne
Zonnewijzer

G

Burchtmuseum van Logne - Zaal van de vijtiende eeuwse tafel
Museum van Logne - Zaal van de 15de eeuwse tafel